Boogschieten is een sport waarbij pijlen worden weggeschoten naar een doel (in de Wikings een zgn. 'perche' of liggende wip met vogels - 1 hoofdvogel (top); 2 zijvogels en 30 kleine vogeltjes (kleintjes)) met behulp van een boog. Vroeger was de boog een jacht- en oorlogswapen, maar tegenwoordig is boogschieten vooral een concentratiesport, hoewel er in de Verenigde Staten ook nog wel met de boog gejaagd wordt. Er bestaan handbogen en kruisbogen. Dit artikel gaat verder over handboogschieten. (Bron: Wikipedia) In de Wikings beoefent men het boogschieten op liggende wip.

DIANA is de naam van de boogschuttersafdeling in De Wikings. De Gilde werd opgericht in 1956.

Wie niet vertrouwd is met het boogschieten op liggende wip, bekijk dan even onderstaande video door erop te klikken. Het is een promofilm gemaakt tijdens het Europees kampioenschap boogschieten liggende wip te Blankenberge op 23 en 24 mei 2015. Merk op dat de boogsport niet alleen door senioren beoefend wordt.


Jaarkalender

De boogschuttersafdeling in de Wikings heeft van bij haar stichting in 1956 de naam DIANA meegekregen. Diana was de Romeinse godin van de jacht. Meer daarover kan men raadplegen op Wikipedia.

Ieder jaar wordt een KAMPIOENSCHAP gehouden dat aanvangt in de maand januari en traditioneel eindigt op 11 juli, waarbij aan de kampioen de trofee "De Gouden Pijl Albéric Decoene" wordt overhandigd. Deze trofee mag de kampioen een jaar lang koesteren. Het Kampioenschap beslaat meestal een 14-tal wedstrijden, ook 'schietingen' genoemd. Daarbij wordt voor iedere schutter het aantal geschoten punten opgeteld. Een top levert 4 punten op, een zijvogel 2 en de kleine vogels op de horizontale latten of baren (het zgn "kot") leveren 1 punt op.

De kampioensviering wordt traditioneel afgesloten met een maatjessouper.

Op 11 november is er de jaarlijkse KONINGSSCHIETING. Daarbij wordt slecht één sierlijke hoofdvogel (een zgn. Panache) op de hoofdspil geplaatst. De regerende koning(in) krijgt 3 scheuten vooraf om eventueel zijn/haar titel te verlengen. Daarna nemen alle schutters deel aan de wedstrijd volgens een wel omschreven reglement. De koning(in) wordt getooid met de breuk van de gilde en mag een vol jaar alle wedstrijden openen.

De koningsschieting wordt traditioneel afgesloten met een heerlijk Vlaams hutsepotfestijn.

Wedstrijd info

De twee eerste maandagen van iedere maand wordt er geschoten om 18u in de bovenzaal van het Wikingsclubhuis. Eventuele afwijkingen door omstandigheden worden tijdig aangekondigd.

Tijdens het zomerverlof in de maand augustus wordt er niet geschoten.

De wedstrijden zijn enkel toegankelijk voor alle Wikingsleden. Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 10.

De wedstrijden verlopen conform het Sportreglement 2015 van de Vlaamse Boogsportfederatie - Liggende wip.

Een wedstrijd bestaat uit 21 ronden. Het inleggeld bedraagt € 5 per schutter.

Per wedstrijd krijgt iedere schutter 2 consumpties naar keuze.

 

Gloednieuw

VANAF 2019: Wordt het kampioenschap beslecht volgens het 500-punten systeem.

Volgens dit systeem staan er 500 punten op een volle wip, verdeeld over 1 top, 2 zijvogels en 30 kleine vogels, bestaande uit 10 rode, 10 groene en 10 witte: alles samen 500 punten.

De topvogel levert 70 ptn op; een zijvogel 40 ptn; een RODE kleine vogel 20 ptn; een GROENE kleine vogel 10 ptn; een WITTE kleine vogel 5 ptn.

 Het prijzengeld wordt verrekend zoals vroeger en bedraagt € 0,50 per punt. 

  • Top = 4 punten; Zijvogel = 2 punten; Kleine vogel = 1 punt 

Hoofdevenementen:

  • 11 juli - Feest van de Vlaamse Gemeenschap - : Kampioensviering met maatjessouper.
  • 11 november - Wapenstilstand - : Koningsschieting met hutsepotfestijn.