Op initiatief van Dr. Gérard Vandenberghe ging de eerste schieting door op dinsdag 22 mei 1956.

  • De boogschuttersafdeling kreeg van bij het begin de naam DIANAgodin van de jacht.
  • Mej. Solange Vermote, de latere Mev. Piet Baekelandt, hield de boekhouding bij en opende het eerste kasboek.
    • Dit historisch document wordt zorgvuldig bewaard in de archieven.


De eerste koning van DIANA was Henri Malfait op de 11de juli viering van 1956. Een lijst van alle koningen tot op heden kan men raadplegen op de pagina Eregalerij Koningen.

                                                                                   Eerste Koningsschieting in 1956

Historische foto  uit 1956 tijdens de eerste koningsschieting gehouden in openlucht!

  • In 1958 werd een nieuw bestuur geïnstalleerd met als voorzitter Jozef Gheysen (vader van de vorige Wikingsvoorzitter). De schatbewaarder was Pierre Degroote en de secretaris dhr. Desmet.
  • In 1963 werd Dr. Arnold Haerens voorzitter en Pierre Degroote secretaris-schatbewaarder.
  • In 1997 werd de taak van secretaris-schatbewaarder overgedragen aan Albéric Decoene.
  • Eind 2005 werd, op voorstel van dr. Haerens, Albéric Decoene de nieuwe voorzitter en Trui Simoens de secretaresse.
  • Begin 2011, na het overlijden van Albéric Decoene, werd Johan Van Hoecke op 18/01/2011 aangesteld als de nieuwe voorzitter, Trui Simoens als secretaresse en Jan Simoens als penningmeester-schatbewaarder.
  • Na het overlijden van Jan Simoens wordt Marc Vandeburie op 4/09/2017 aangesteld als schatbewaarder-penningmeester.